Εικονίδιο Facebook
photo
Αρχείο Εργαστηρίων Ψυχοδράματος


ADR-IPSGR-7new2

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος
Υπεύθυνη οργάνωσης: Αναστασία Γκολέμα

  • Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος
  • Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος, 
Κλινικός ψυχολόγος, Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος & Διευθυντής ΨΥΚΑΠ
  • Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος, 
Κλινικός ψυχολόγος, Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος & Διευθυντής ΨΥΚΑΠ

  • Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος, 
Κλινικός ψυχολόγος, 
Εκπαιδευτής Ψυχοδράματος, 
Δ/ντής Ψυχοδραματικού Κέντρου Ανάπτυξης της Προσωπικότητας

Υπεύθυνη οργάνωσης: Μαυρωνά Βασιλική, εκπαιδευόμενη ψυχοδραματίστρια, συνεργάτιδα ΨΥΚΑΠ