Εικονίδιο Facebook
photo
Νέες βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος διεξάγονται στο ΨΥΚΑΠ. 
  • Κάθε Δευτέρα 19.30-21.30 
  • Τετάρτες ανά 15 ημέρες
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Λέτσιος

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Γραφεία του ΨΥΚΑΠ: 210 6462797